Daniel Frymark photography

fot. Daniel Frymark www.danielfrymark.com ZAKAZ KOPIOWANIAWtwarze3Wtwarze4Wtwarze5fot. Daniel Frymark www.danielfrymark.com ZAKAZ KOPIOWANIAfot. Daniel Frymark www.danielfrymark.com ZAKAZ KOPIOWANIA

Twarze wieczoru wyborczego

Wieczór wyborczy w sztabie Bronisława Komorowskiego. Seria portretów osób związanych z Platformą Obywatelską oraz popierających B. Komorowskiego w trakcie kampanii prezydenckiej. Wynik wyborów stał się początkiem malejącego poparcia dla Platformy.
Warszawa (Polska), 24 maja 2015 r.