Daniel Frymark

Strajk Przedsiębiorców

Warszawa 16.05.2020r